ESTABILIZACIÓN-Concurso Libre de Méritos (Res. 16.11.22) 189 plazas