ESTABILIZACIÓN-Concurso Libre de Méritos (Res. 15.12.22) 34 plazas