Comisión Académica

PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE:

  1. Matilde Azcárate Luxán
  2. Reyes Jiménez Aparicio
  3. María Luisa Lucía Mulas

RESTO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR:

  1. Natalia Abuín Vences

ESTUDIANTES:

  1. Laura Sánchez Espada