Fondo de préstamos

Para satisfacer necesidades de naturaleza extraordinaria.