Prueba homologación

Prueba homologación

 

Profesor Pedro Paniagua Santamaría

Teléfono: 91 394 71 35

correo electrónico: ppaniagua@ccinf.ucm.es

* Programa Comunicación e Información Escrita (PDF)

 

* Programa Redacción Periodística: géneros de opinión (PDF)