FASE DE CONCURSO: Resolución valoración definitiva de méritos.