Colección José María Prieto

 

Los fondos de la colección 

 

Piezas auténticas de origen chino y japonés que responden a dos tradiciones taoismo y budismo Ch’an en China y budismo zen y haiga en Japón. Hay más de 180 rollos verticales u horizontales. También hay media docena de álbumes. Ya se ha efectuado una traducción de los poemas que aparecen en chino en los rollos, y también hay una traducción parcial de los textos en japonés. Hay obras representativas de los siguientes autores: Chen Jiru (1568-1639), Dai Jin (1388-1462), Ding Yunpeng (1547-1628), Domiaku Sensei (1752-1801), Dong Qichang (1555-1636), Fan Kuan (990-1020?), Fu Baoshi (1904-1965), Gong Xian (1618-1689), Gu-Luo (1763-1837), Guo-Xi (1020-1090), Hong Ren (1610-1664), Huang Joan (1775-1858), Huang-Shen (1687-1772), Huizong (1082-1135), Jiho Sugawara (1866-1956), Jin Nong (1687-1764), Kun Can (1612-1692?), Lenglia Lu (730-760), Li Shutong o Maestro Hong Yi (1880-1946), Musashi Miyamoto (1584-1645), Pan Tianshou (1897-1971), Qi Baishi (1864– 1955), Qi Gong (1912-2005), Ren Renfa (1284-1327), Sesshu Toyo (1420-1506), Shitao (1642-1707), Tang Yin (1470-1523), Wang Hui (1632-1717), Wang Meng (1308-1385), Wang Wei (701-761), Watanabe Nangaku (1767-1813), Wen Zheng Ming (1470-1559), Wu Bin (1568-1626), Wu Changshuo (1844-1927), Wu Daozi (680-740), Wu Wei (1459-1509), Xu Linlu (1916- ), Xu Xi (937-975), Zhang Daqian (1899-1983), Zhao Yong (1289-1360), Zheng Banqiao (1693-1765), Zhu Da (1626-1705), así como obras del entorno conocido como colección Huizong (1082-1135). Abundan los sellos de reconocimiento, muchos de ellos de gabinetes de pintura imperiales.